قوانین و مقررات همکاری با شرکت

  • این شرکت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و هرگونه انتظار خدمات خارج از چهار چوب قانونی موضوعیت ندارد.
  • اینجانب متعهد می‌شوم با رعایت صرف و صلاح شرکت طبق قوانین و آئین نامه‌های عمومی و داخلی و بر اساس برنامه و توانمندی‌ها و ضوابط و خدمات واقعی شرکت فعالیت داشته و از وعده‌های دروغین و غیر واقعی به مشتریان پرهیز نمایم.
  • از آنجا که خدمات کارت اعتباری پارسه مبتنی بر اهتمام به ارائه خدمات ارزان در راستای توانمندسازی و ارتقا توان خرید افشار کم درآمد می‌باشد هرگونه اقدام وعملکردی که ناقض این هدف باشد قابل پیگیرد خواهد بود.
  • تعهد و تضمین می‌نمایم تحت هیچ عنوانی و هرگونه بهانه‌ای مبلغی بیشتر از نرخ‌های مصوب شرکت برای ارائه خدمات از مشتری دریافت ننمایم و مبالغ مصوب هم صرفا از طریق درگاه‌ها و روش‌های پرداخت تعبیه شده در سایت و کانال رسمی کارت اعتباری پارسه صورت بگیرد و هرگونه پرداخت غیر از روش‌های اعلام شده، اعتبار ندارد و شخصا عواقب آنرا بعهده دارم.
  • در ضمن متعهد می‌شوم در حفظ اسرار و اسناد، روش‌ها و مدل کسب و کار کارت پارسه نهایت امانتداری را رعایت کنم و هرگونه استفاده از آنها بدون اطلاع و هماهنگی شرکت و سوء استفاده از آنها ممنوع بوده و ملزم به رعایت آن هستم و تا زمانیکه با کارت اعتباری پارسه همکاری دارم با هیچ یک از شرکت‌های با فعالیت مشابه، تحت هیچ عنوانی همکاری یا مشارکت و بازاریابی نخواهم داشت.