درخواست نمایندگی

  • مشخصات عمومی متقاضی
  • سوالات تکمیلی
 

شرایط عمومی و اختصاصی اعطای نمایندگی گروه شرکتهای توسعه اقتصاد پارسه (A.T.A.P)

1 – شرایط عمومی نمایندگی :

– تابعیت جمهوری اسلامی ایران

-کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (جهت آقایان)

-قبولی در مصاحبه اعطای نمایندگی و تأیید مدار توسط شرکت (اولویت با متقاضیانی است که در امر فروش و بازاریابی دارای مدار و فعالیت بوده اند)

-دو سال سابقۀ کار مرتبط

-حداقل مدرک تحصیلی دیپلم(دارندگان مدر تحصیلی بالاترو مرتبط در اولویت خواهند بود)

-دارا بودن توان مالی مناسب برای راه اندازی دفتر و پشتیبانی اولیه

-آشنایی به امور اداری و کامپیوتر

2 -شرایط اختصاصی اعطای نمایندگی

نماینده باید طی آموزش های استاندارد شرکت آموزش ببیند

جذب حداقل دو همکار فعال در هر نمایندگی

یک نفر مسئول ارتباط با مشتریان

افراد مورد نیاز هر نمایندگی صرفا با تأیید شرکت قابل جذب خواهد بود

نکته:لازم به ذکر است در شرایط یکسان، اولویت با متقاضیانی است که شخصا دارای تجربیات فنی باشند .در صورت تأیید مدار ، با متقاضی برای انجام مصاحبه حضوری تماس گرفته خواهد شد.

توجه :در زمان مراجعه حضوری برای انجام مصاحبه همراه داشتن اصل مدار ، الزامی است .در صورت پذیرش در صاحبه، با متقاضی جهت انعقاد قرارداد تماس گرفته خواهد شد.

مدارک مورد نیاز

-کپی کارت ملی، شناسنامه و کارت پایان خدمت

-کپی آخرین مدر تحصیلی

-تکمیل و ارسال فرم درخواست نمایندگی

-خلاصه رزومه کاری

مزایای نمایندگی

-انتفاع مالی از ناحیه حق جذب پذیرنده و مشتری

-انتفاع مالی از ناحیه فروش کارت تخفیف

-سهیم بودن در کارمزد تراکنشهای بانکی انجام شده در شبکه باشگاه مشتریان

-برخورداری از امتیازات و تخفیفات ویژه نمایندگان

شرایط مکانی دفتر نمایندگی

– موقعیت دفتر در محل فعالیت باشد (منطقه، شهر، استان) باشد

– موقعیت دفتر ترجیحا نزدیک به اماکن اداری و خدمات شهری باشد

-موقعیت ساختمان اداری یا تجاری باشد

فضای داخلی دفتر برای برگزاری جلسات با گنجایش حداقل 5نفر مناسب باشد

-کیفیت موارد فوق با مراجعۀ حضوری نماینده شرکت بررسی خواهد شد

تجهیزات مورد نیاز دفاتر

-دو خط تلفن

-دسترسی به اینترنت با سرعت 1 مگ

-حداقل یک دستگاه رایانه

-فکس، پرینتر، اسکنر

 -ملزومات اداری و کاری مرتبط (میز، صندلی دستگاه های آموزشی و ، پرزنتوری و …..

خلاصه ای از شرح وظایف دفتر نمایندگی

 

– مدیریت تبلیغات منطقه و اجرای مصوبات شرکت

-حمایت از مشتریان مطابق ضوابط این شرکت در طول مدت قرارداد -تحقیقات میدانی بازار فروش در منطقه نمایندگی با توجه به دیدگاههای شرکت و اعلام نتایج به شرکت

-مدیریت راهکارهای فروش اعلام شده و حمایت کامل از فروش دفتر مرکزی

-حضور فعال در تمامی برنامه های اجرایی،جلسات آموزشی،راهبردی و … که به صلاحدید شرکت برگزار می شود

کارمزد دفاتر نمایندگی

نمایندگان درصدی از فروش محصولات و خدمات شرکت در کلیۀ دفاتر نمایندگی منطقۀ تحت پوشش خود را دریافت میکنند که این درصد قبلا به صورت تعرفه اعلام می گردد.

جزییات و انواع خدمات، کارمزد نمایندگیها، تعهدات دیگر نماینده و متقابلا تعهدات شرکت نسبت به نمایندگیهای خود، به نماینده اعلام خواهد شد.

مدت اعتبار مجوز نمایندگی 1 ساله بوده و تمدید قرارداد صرفا منوط به تأیید این شرکت است .وجه ضمانت دریافت مجوز نمایندگی برای مدت زمان فوق، مبلغ ریال، معادل تومان است که به صورت چک یا سفته اخذ می شود( .لازم به توضیح است این ضمانت بابت قراردادهای سفید امضایی می باشد که در اختیار نماینده قرار می گیرد).

مبلغ حق امتیاز نمایندگی نیز با توجه به منطقه مورد درخواست اعلام می گردد. کلیۀ هزینههای نمایندگی به عهدۀ نماینده است.

ضمانت نامه دریافت نمایندگی

-ارائه چک معتبر بدون تاریخ در وجه شرکت

-ارائه سفته بدون تاریخ در وجه شرکت

توضیح: نماینده می تواند یکی از ردیف های 1و2 راجهت سپرده خود در نظر بگیرد اسناد تحویلی به شرکت به صورت امانی بوده و فقط در زمان خرید و عدم تسویه نماینده نسبت به وصول فاکتور فروش شرکت و با توجه به هزینه های احتمالی و قانونی اقدام خواهد شد.