کارت اعتباری

کارت اعتباری نوعی کارت پرداخت است که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود. این کارت به دارنده آن این امکان را می‌دهد که بر پایه نوع قرارداد، از خدمات و کالاهایی برخوردار شده و سامانه؛ بهای آن را بپردازد. به عبارت دیگر یک حد اعتبار به کاربر اختصاص داده می‌شود که می‌تواند از آن پولی را برای پرداخت قرض بگیرد.

کارت اعتباری برای اولین بار در سال 1950 در ایالات متحده آمریکا به وجود آمد. شرکت داینرز با قراردادی ما بین خود و چند رستوران اقدام به ایجاد سرویس پرداخت نمود، طوریکه با ارائه کارت داینرز مشتریان می‌توانستند از سرویس رستوران استفاده نموده و در پایان ماه به شرکت نام‌برده بدهی خود را پرداخت نمایند.