انواع کارت اعتباری پارسه

تک ستاره طوسی

اعتبار این کارتها از 0 تا 20 میلیون تومان می‌باشد که به تمام متقاضیان باشگاه مشتریان صادر می‌گردد و در صورتیکه اعتباری هم دریافت نکرده باشند تخفیفات غیر نقدی حاصل از خریدهای نقدی از کارت‌های شتابی خود و اعضای خانواده‌شان به کیف پول این کارت ذخیره شده ومی‌توانند از اعتبار انباشته شده آن در خریدهای اقساطی استفاده نمایند.

 

دو ستاره آبی

اعتبار این کارت ها از 20میلیون تومان تا 50میلیون تومان می‌باشد که به کارکنان کم سابقه ادارات و سازمان‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی، بیمه‌گذاران عمر با اندوخته کم و اشخاص عادی با وثائقی به ارزش تا یکصد میلیون تومان صادر می‌گردد.

 

سه ستاره قرمز

اعتبار این کارت‌ها از 50میلیون تومان تا یکصد میلیون تومان می‌باشد که به کارکنان با سابقه متوسط سازمان‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی، بیمه‌گذاران عمر با اندوخته متوسط، سپرده‌گذاران بانکی و اشخاص عادی با وثائقی به ارزش تا 200میلیون تومان صادر می‌گردد.

 

چهار ستاره طلایی

اعتبار این کارت ها از 200میلیون تا 300میلیون تومان می باشد که به مدیران و کارکنان با سابقه بالا سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، بیمه‌گذاران عمر با انذوخته زیاد و سپرده‌گذاران بانکی و اشخاص عادی با وثائقی به ارزش تا 500 ملیون تومان صادر می‌گردد.

 

پنج ستاره مشکی

اعتبار این کارت‌ها بصورت نامحدود و دلخواه می‌باشد که برای متقاضیان سازمانی ((b-b و شرکت‌ها و اشخاص حقوقی وسهام‌داران و سپرده‌گذاران بانکی با سرمایه بالا صادر می‌گردد.