کارت تخفیفی پارسه

باشگاه تخفیف پارسه شبکه ای از فروشندگان کالا و ارایه کنندگان خدمات در سراسر ایران است که شامل همه نوع عرضه و خدمات میباشد . با عضویت در این شبکه می توانید به مراکز خدماتی ، پزشکی ، رفاهی و فروشگاه های منتخب طرف قرارداد مراجعه و نسبت به خرید با مقادیر تخفیف ، امتیاز و اعتبار بصورت نقدی یا اقساطی به میزان نامحدود بهره مند شوید. با توجه به اینکه باشگاه تغییری در کارت و حساب افراد استفاده کننده و خدمات دهنده ایجاد نمیکند امکان عضویت با هر کارت بانکی شتابی (تمامی بانک ها و موسسات عضو شتاب) وجود دارد و شما می توانید با مراجعه به فروشگاه ها و به وسیله کارت ثبت شده نسبت به خرید با تخفیف ، امتیاز و اعتبار اقدام نمایید .