مزایا

مزایای کارت تخفیف پارسه

  • سهولت دریافت کارت
  • عدم نیاز به افتتاح حساب جدید بانکی
  • امکان تعریف ده کارت بانکی دیگر جهت بهره مندی از تخفیفات
  • استفاده از 1 تا 60 درصد تخفیف
  • تنوع زیاد فروشگاههای طرف قرارداد ( کلیه صنف های فروشگاهی و خدماتی )
  • تعداد بالای فروشگاههای طرف قرارداد تخفیف ( حدود 10 هزار فروشگاه )
  • استفاده نامحدود بدون سقف
  • بهره مندی از امتیاز خرید
  • دریافت بیمه بازنشستگی رایگان