تفاوت

تفاوت تخفیف کارت پارسه با سایر کارتها

*کارت مگنت دار مشابه کارت بانکی است

*قابلیت استفاده ده کارت بانکی دیگر همزمان

*امکان خرید از دستگاههای کارتخوان متصل به شبکه شتاب و سایر روشهای نوین پرداخت

*دریافت خدمات منحصربه فرد با درصد تخفیف بالا