انواع تخفیف

  • تخفیف نقدی

این تخفیف همان چانه زنی معمول ما ایرانی ها است . یعنی فروشنده بخشی از وجه کالا یا خدمات خود را تخفیف و آن را دریافت نمی‌کند بطور مثال اگر یک کالا با ارزش 100 هزار تومان و تخفیف 10 درصدی باشد فروشنده کالا 90 هزار تومان دریافت میکند .

  • تخفیف اعتباری (غیر نقدی)

این تخفیف یک اعتبار است. یعنی در خرید اول از حساب پذیرنده کسر نمی‌شود اما برای خرید بعدی برای خریدار دخیره می‌شود. در واقع یک امتیاز معادل ریال است .

بطور مثال از یک پذیرنده کالا یا خدمات خود را با 10 درصد تخفیف اعتباری عرضه نماید و ارزش این کالا مبلغ 100 هزار تومان باشد . خریدار باید 100 هزار تومان با کارت بانکی خود پرداخت نماید و فروشگاه نیز همان مبلغ را دریافت می‌کند اما برای مراجعه و خرید بعدی خریدار 10 هزار تومان اعتبار ذخیره شده است و در تعهد پذیرنده میباشد .

  • تخفیف تلفیقی (نقدی و اعتباری)

سوییچ جامع پارسه کارت این امکان را دارد تخفیف‌های بالا را بطور همزمان محاسبه نماید یعنی یک فروشنده برای کالا و خدمات خود به مشتریان هم تخفیف نقدی و اعتباری دهد. مثلا اگر مایل است 20 درصد تخفیف دهد آن را تلفیقی اعمال نماید مثلا 10 درصد نقدی و 10 درصد غیر نقدی و یا هر درصد دیگری که با کسب و کار ایشان مناسب باشد .

  • تخفیف کیف پول

این تخفیف بصورت آنی محاسبه و از کارت غیر بانکی آنلاین پارسه کارت قابل تراکنش می‌باشد. یعنی اگر فروشنده یا ارایه کنندگان کالا و خدمات تخفیف کیف پول را برای کسب و کار خود اضافه نمایند. فرد عضو شده می‌تواند با کارت باشگاه خود مبلغ کالا را با کسر تخفیف آن بصورت آنی پرداخت نماید .

 

متد های اجرای تخفیف

پارسه کارت با پشتیبانی از متدهای مختلف اجرای فرآیند همه تخفیف های مشروحه فوق از روش های نوین و به روز استفاده مینماید که خود باعث ایجاد روش های جذب و نگهداشت مشتری خواهد شد . که بشرح زیر است:

  • تخفیف درصدی

در این تخفیف فروشنده کالا یا ارایه کنندگان خدمات میتوانند برای همه افراد بطور معمول یک تخفیف ) نقدی، اعتباری، تلفیقی یا کیف پول ( را اعمال نمایند . مثال : تخفیف کل20 درصد: 5 درصد نقدی و 15 درصد اعتباری تخفیف کیف پول: 15 درصد

نکته : تخفیف کل با کارت شتابی و تخفیف کیف پول فقط با پارسه کارت قابل دریافت است.

  • تخفیف ساعتی

در این روش می‌توان برای هر ساعت یا حتی هر دقیقه روی کارتخوان یک تخفیف را اعمال نمود. مشاغلی که دارای ساعت پیک و غیر پیک هستند می‌توانند از این مورد استفاده نمایند. مثلا یک فروشگاه می‌تواند در ساعات شلوغ تخفیف کمتر و در ساعت خلوت تخفیف بیشتری اعمال نماید. به این صورت از همه امکانات و پرسنل خود بصورت مناسبی استفاده نموده است. مثال :

ساعت 8 صبح تا 12 ظهر 5 درصد تخفیف نقدی 15 در صد تخفیف اعتباری یا 10 درصد تخفیف کیف پول / از ساعت 12 تا 18 عصر

20 درصد تخفیف اعتباری 7 درصد تخفیف نقدی یا 15 درصد تخفیف کیف پول و ….

  • تخفیف مبلغی

تخفیف مبلغی نیز همانند تخفیف ساعتی محدودیتی در اعمال مبلغ ندارد . در این روش فروشگاه برای هر خرید با مبالغ مشخص یک تخفیف را اعمال می‌نماید . این روش به افزایش میزان فروش کمک می‌کند .مثال:

برای خرید از 0 تا 50 هزار تومان 0 در صد تخفیف از 50 هزار تا 300 هزار خرید 15 درصد تخفیف اعتباری ، 5 درصد تخفیف نقدی یا 10 درصد تخفیف کیف پول از 300 هزار تا 750 هزار 20 درصد تخفیف اعتباری 10 درصد تخفیف نقدی یا 25 درصد تخفیف کیف پول و …

  • تخفیف تعداد مراجعه

این تخفیف یکی از متد های ویژه و پیش رفته پارسه کارت است . در این روش برای تعداد مراجعه افراد در یک بازه زمانی خاص تخفیف و امتیازات مختلف اعمال میگردد . مثال:

برای مراجعه در یک ماه از 1 تا 5 بار 10 درصد تخفیف نقدی 10 درصد اعتباری یا 15 درصد کیف پول برای مراجعه از 6تا 20بار 20 درصد تخفیف اعتباری 5 درصد نقدی یا 20 درصد کیف پول و …