صنایع چوب تکمیلی (پذیرنده اعتباری)

عنوان صنف: صنایع دستی
پیش پرداخت: دارد
تعداد اقساط:
اضافه نرخ ماهانه:
نام صاحب فروشگاه: مریم
نام خانوادگی صاحب فروشگاه: تکمیلی
تلفن فروشگاه: 03136550442
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس فروشگاه: شهرک سپاهان شهر، مجتمع سیتی سنتر، طبقه اول، واحد آ115
توضیحات: -