سرای ایرانی (پذیرنده اعتباری)

عنوان صنف: لوازم خانگی
پیش پرداخت: ندارد
تعداد اقساط:
اضافه نرخ ماهانه:
نام صاحب فروشگاه: حسین آزمون
نام خانوادگی صاحب فروشگاه: آزمون
تلفن فروشگاه: 02536642675
استان: قم
شهر: قم
آدرس فروشگاه: جاده قدیم قم تهران، ساختمان سرای ایرانی
توضیحات: -