فروشگاه مرکزی برهانی (پذیرنده اعتباری)

عنوان صنف: لوازم خانگی
پیش پرداخت: دارد
تعداد اقساط:
اضافه نرخ ماهانه:
نام صاحب فروشگاه: محمدرضا
نام خانوادگی صاحب فروشگاه: برهانی
تلفن فروشگاه: 03537257500
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس فروشگاه: ابتدای بلوار پاکنژاد، قبل از میدان معلم
توضیحات: بیشتر از 5 ماه 2 درصد