مزون عروس پیک شادی پارسه کارت (پذیرنده تخفیفی)

عنوان صنف: سایر
تخفیف نقدی: 6.30 %
تخفیف غیرنقدی: 9.00 %
تخفیف کیف پول: 8.00 %
نام صاحب فروشگاه:
نام خانوادگی صاحب فروشگاه:
تلفن فروشگاه:
استان: آذربایجان‌شرقی
شهر: تبریز
آدرس فروشگاه: تبریز خیابان تربیت، پاساژ شیخ صفی، طبقه زیر زمین، پلاک 18/تلفن:04135544272
توضیحات: تخفیف مبلغی:از مبلغ 10,000 الی 20,000,000 درصد تخفیف نقدی 6.3 غیرنقدی9 کیف پول 9
تخفیف مبلغی:از مبلغ 20,000,000 الی 40,000,000 درصد تخفیف نقدی 9.8 غیرنقدی14 کیف پول 14
تخفیف مبلغی:از مبلغ 40,000,000 الی 1,000,000,000 درصد تخفیف نقدی 11.2 غیرنقدی16 کیف پول 15