مزون لباس ونک شعبه یک پارسه کارت (پذیرنده تخفیفی)

عنوان صنف: سایر
تخفیف نقدی: 6.30 %
تخفیف غیرنقدی: 9.00 %
تخفیف کیف پول: 8.00 %
نام صاحب فروشگاه:
نام خانوادگی صاحب فروشگاه:
تلفن فروشگاه:
استان: آذربایجان‌شرقی
شهر: تبریز
آدرس فروشگاه: تبریز بازارچه شمس تبریزی، طبقه همکف، پلاک 44/تلفن:04135562634
توضیحات: تخفیف مبلغی:از مبلغ 10,000 الی 10,000,000 درصد تخفیف نقدی 6.3 غیرنقدی9 کیف پول 9
تخفیف مبلغی:از مبلغ 10,000,000 الی 1,000,000,000 درصد تخفیف نقدی 7.7 غیرنقدی11 کیف پول 11