چادر شب لاله پارسه کارت (پذیرنده تخفیفی)

عنوان صنف: سایر
تخفیف نقدی: 9.80 %
تخفیف غیرنقدی: 14.00 %
تخفیف کیف پول: 13.00 %
نام صاحب فروشگاه:
نام خانوادگی صاحب فروشگاه:
تلفن فروشگاه:
استان: آذربایجان‌شرقی
شهر: تبریز
آدرس فروشگاه: تبریز خیابان تربیت، پاساژ شیخ صفی، پلاک همکف، اتوبان 64/تلفن:04135532876
توضیحات: تخفیف مبلغی:از مبلغ 10,000 الی 10,000,000 درصد تخفیف نقدی 9.8 غیرنقدی14 کیف پول 14
تخفیف مبلغی:از مبلغ 10,000,000 الی 20,000,000 درصد تخفیف نقدی 13.3 غیرنقدی19 کیف پول 18
تخفیف مبلغی:از مبلغ 20,000,000 الی 100,000,000 درصد تخفیف نقدی 20.3 غیرنقدی29 کیف پول 27